Zo werkt Atelier ARI:

 1. Een vrijblijvend gesprek waarin we bespreken wat jij voor ogen hebt en wat wij kunnen.

 2. Een offerte opgebouwd uit een vast bedrag, een percentage van de bouwkosten of een uurtarief, meestal verdeeld in verschillende fases.

 3. Eén of meerdere schetsontwerpen vanuit de analyse van de opdracht, eisen, sfeer, kosten en de sociale en fysieke context.

 4. Uitwerking van het beste schetsontwerp tot definitief ontwerp met tekeningen, sfeerbeelden, maquettes en/of een prototype.

 5. De voorbereiding met gedetailleerde tekeningen, prijsaanvragen bij leveranciers en een definitieve kostencalculatie.

 6. De bouw of productie waarbij wij het aanspreekpunt zijn tussen de verschillende partijen.

 7. Mochten er onverwachts problemen zijn na de oplevering dan lossen wij dat op.

  

This is how we work:

 1. An informal meeting in which we discuss what you have in mind and what we can do for you.

 2. A design fee calculation that consists of a fixed amount, a percentage of the construction costs or an hourly rate, mostly divided into several phases.

 3. One or more design sketches as a result of the analysis of requirements, atmosphere, costs, opportunities, social and physical context.

 4. The development of the best sketch design into final design drawings, renderings, models and/or a prototype.

 5. The preparation with detailed drawings, inquiries with suppliers and final cost calculations.

 6. Construction or production proces in which we are the contact person between the different parties.

 7. If any unexpected problems occur after delivering the project we will fix this.