Straat (theater)

een straat als uitgangspunt voor een cultureel gebouw

Het theatergebouw voor de 'Toneelgroep Amsterdam' wordt geplaatst op een monumentale locatie aan het hoofd van de 'Hasselt Kanaal' in Amsterdam.

De doorgaans iconische representatie van theaters wordt vermeden, het gebouw manifesteert zich als verbindend element tussen de omliggende wijken. De publieke straten door het gebouw worden de belangrijkste ingreep; een straat van cultuur, ingebed in één van de sociaal-economisch slechtste gebieden van Nederland.

Door een nieuwe halte van de veerpond in het hart van het gebouw te plaatsen wordt het gebied gekoppeld aan het historische centrum van Amsterdam.

 

2007, Amsterdam

Afstudeerproject TU Delft, nominatie Archiprix

 

The theatre building for the 'Toneelgroep Amsterdam' is situated at a monumental location at the head of the Hasselt canal in Amsterdam.

To avoid the usual iconic representation of theatres, the building manifests itself as a connecting element between the surrounding neighbourhoods. The public streets through the building become the most important element; a street of culture, embedded in one of the worst socio-economic areas of the Netherlands.

By creating a new stop of the Amsterdam ferry in the heart of the building, the area is directly linked to the historic centre of Amsterdam.

 

streettheatre_tek_02a.jpg