Maison Pergola

een appartementen complex als stedenbouwkundige oplossing

Een autoroute verdeelt het Belgische dorp Marche-en-Famenne in tweeën. De geplande transformatie van deze route tot een voetganger-vriendelijk gebied creëert uitgangspunten voor de toevoeging van woningen en publieke functies.

Maison Pergola bevindt zich op de grens van de nieuwe route en het historische centrum. Een aantal zorgvuldig gekozen openingen tussen de bebouwing vormen twee publieke pleintjes en twee passages.

Door de pleintjes te voorzien van een pergola met klimplanten wordt de bestaande woning typologie in het oude dorp gecontinueerd. De twee passages zorgen voor directe verbindingen tussen de boulevard route en het historische kerkplein.

 

2010, Marche-en-Famenne, BE

In samenwerking met: Europan

 

A car boulevard is dividing the Belgian town of Marche-en-Famenne in two separated pieces. The planned transformation of this route into a pedestrian friendly area offers starting points for the addition of apartments and public functions.

Maison Pergola is located on the border of the new route and the historic centre. Carefully selected openings between the buildings are filled in with two public squares and two passages.

By providing the squares with pergolas covered with climbing plants, a continuation of the existing housing typology the old village is made. The two passages provide direct connections between the new boulevard and the historic church square.