Koemarkt

van versnipperd plein naar vier publieke plekken

De Koemarkt is al eeuwen lang een belangrijk knooppunt in Schiedam. Echter, een overdaad aan wegen, bruggen, fietspaden, tussenruimtes en kiosken hebben de plek totaal gefragmenteerd.

Door het plaatsen van twee nieuwe volumes, het verwijderen van de kiosken en het versimpelen van de infrastructuur wordt er een nieuwe betekenis aan de Koemarkt gegeven.

Het programma vanuit de bestaande kiosken wordt geclusterd in een centraal gebouw met een publieke tuin op het dak; de Koetuin. De bestaande winkelstraat krijgt een entree, rondom de Schie ontstaan nieuwe terraszones die aan de bestaande terrassen worden gekoppeld, de Koestraat en Koeplaza.

 

2013, Schiedam, NL

In samenwerking met: Europan, Adam Scales, Albert Dijk

 

For centuries the Koemarkt has been an important note in Schiedam. However, an excess of roads, bridges, bicycle paths, in between areas and kiosks has totally fragmented the place.

By placing two new volumes, removing the kiosks and by simplifying the infrastructure, a new definition of the Koemarkt is created.

The program of the existing kiosks are clustered in a central building with a public roof garden, the Koetuin. The existing shopping street gets a clear entrance and around the Schie new terrace zones are created that connect to the existing terraces; the Koestraat and the Koeplaza.