Het Grote Kantoor

transformatie van een ornamentaal kantoorgebouw

De gunstige ligging nabij het centrum van Delft en de cultuurhistorische kwaliteiten van het DSM gebouw "Het Grote Kantoor" bieden veel potentieel voor transformatie.

Het onderzoek naar de programmatische en ruimtelijke mogelijkheden op het vlak van technische oplossingen resulteerden in drie modellen, allen met verschillende programmatische oplossingen voor de monumentale grote zaal en de omliggende ruimtes.

Nieuwe elementen corresponderen met de kleuren van het decoratieve interieur. Alle meubels zijn gescheiden van de wanden en de vloer. De nieuwe elementen zijn gemaakt met lichte, dunne en transparante materialen zoals stalen vakwerken, hout en glas.

 

2013, Delft, NL

Ontwerp: Architecten van Mourik, in samenwerking met: DSM, Hermon Erfgoed

 

The convenient location near downtown Delft and the cultural-historical qualities offer much potential for the DSM building “Het Grote Kantoor” to be transformed.

The research into programmatic and spatial possibilities on the level of technical solutions, construction and installation costs resulted in three models, all with different programmatic solutions for the monumental main hall and surrounding spaces.

New elements align the colours of the ornamental interior, all furniture is separated from the walls and the floor. The new interior is made with lightweight, thin and transparent materials such as steel frame work, wood and glass.