Tien onder één Kap

tien appartementen in een boerderij typologie

Tien onder één Kap is een compact woongebouw voor starters, gelegen in een klein weiland langs een bestaande wandelroute met een karakteristieke bomenrij.

Het basement bestaat uit eenzijdige maar brede vide-woningen met een sterke relatie tot een private tuin. In de kap bevinden zich studio’s die worden gekarakteriseerd door een hoog plafond en een oriëntatie op een groot balkon.

Een houten gevel wikkelt zich rondom het gebouw, biedt privacy, houdt direct zonlicht buiten en geeft het gebouw een zacht karakter.

 

2012, Oirschot, NLEervolle vermelding

In samenwerking met: Jonge Architecten Prijs, Adam Scales

 

Tien onder één Kap is a compact residential building for starters, in a small meadow along an existing pedestrian route with characteristic trees.

The ground floor consists of one-sided but wide loft homes with a strong relationship to a private garden. In the top of the building studios characterized by a high ceiling are orientated towards to a large balcony.

A wooden facade wraps around the building, offers privacy, keep out direct sunlight and provides the building a soft character.